Aktualności:Medycyna pracy

Przychodnia oferuje wymagane prawem pracy i przepisów sanitarno epidemiologicznych badania pracowników

 • wstępne
 • okresowe
 • kontrolne po długotrwałej niezdolności do pracy (powyżej 30 dni L4)
 • sanitarne z wpisem do książeczki zdrowia
 • badania kierowców
 • badania uczniów i studentów
 • badania pracowników kolei
 • badania wysokościowe
 • badania operatorów wózków widłowych, koparek i suwnic
 • ratowników wodnych, żeglarzy, płetwonurków

Z myślą o obowiązkowych wewnętrznych szkoleniach BHP kadry i pracowników Państwa Firmy, organizujemy i przeprowadzamy kompleksowe szkolenia dotyczące reanimacji i pierwszej pomocy. Zakres szkoleń obejmuje teorię i praktykę, z uwzględnieniem ćwiczeń reanimacyjnych (masaż serca, sztuczne oddychanie) na fantomie

Badania pracowników są wykonywane na miejscu w systemie jednego dnia, łącznie z wszystkimi niezbędnymi badaniami dodatkowymi i konsultacjami specjalistycznymi (laryngolog, neurolog, okulista, laboratorium, EKG, RTG płuc i kości, audiometria słuchu, badania osób narażonych na wibracje, badania psychotechniczne)
Zakład dysponuje certyfikowaną pracownią badań psychologicznych i wysokościowych, właściwą dla każdego pracownika zatrudnionego na stanowisku wymagającym potwierdzenia pełnej sprawności psychofizycznej.

UWAGA!! Specjalnie na życzenie kontrahentów dajemy możliwość przeprowadzenia badań na miejscu u pracodawcy we wcześniej ustalonym terminie. Co mamy nadzieję - idealnie odpowiada potrzebom Państwa przedsiębiorstwa.

Zgodnie z Państwa oczekiwaniami oferujemy również kompleksową opiekę medyczną nad załogami zakłdów pracy. Opieka medyczna stała się ostnio integralną częścią modelu biznesowego nowoczesnej firmy, dlatego wpisujemy się w ten nurt i umożliwiamy wprowadzenie pakietu świadczeń medycznych w Państwa przedsiębiorstwie.
W skład pakietu wchodzi m. in:

 • szczepienia ochronne przeciwko grypie
 • szczepienia ochronne przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i A
 • szczepienia ochronne przeciwko tężcowi
 • szczepienia ochronne przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu
 • szczepienia ochronne przeciwko durowi brzusznemu

Prowadzimy programy profilaktyczne w zakresie prewencji:

 • raka sutka
 • gruczołu krokowego (prostaty)
 • zaburzeń lipidowych (hipercholestorolemii i trójglicerydemii)
 • chorób układu krążenia
 • cukrzycy

Pracownikom zakładów i firm proponujemy poszerzony pakiet badań profilaktycznych odrębny dla Pań i Panów

Na wszelkie pytania związane z tym tematem znajdą Państwo odpowiedzi dzwoniąc na kontaktowe numery telefonów: (32) 34 81 555.